Product Categories > ร้านส่งดอกไม้ปทุมธานี ,ร้านช่อดอกไม้ปทุมธานี > 27 กุหลาบชมพูมาลียากับลิ้นลี่ขาว ราคา 1300 บาท

ชื่อช่อกุหลาบชมพูมาลียาจัดรวมกับลิ้นลี่ขาว 

ห่อด่้วยสาโอรสผูกโบว์ชมพูป่านครีมทรงกลม
ราคา 1300 บาท ส่งฟรีทั่วปทุมธานี